VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:
1/ Tưởng niệm Tháng Tư Đen: Nỗ lực dân chủ hóa đất nước sau 46 năm; nhu cầu đoàn kết quốc gia để chống và thoát Trung.
2/ Nội dung của ‘Thông điệp liên bang’ của TT Biden. Tóm tắt và phân tích.

__________________________

Phần hai:
Khủng hoảng Miến Điện:

 • Giải pháp của ASEAN: phân tích những thiếu sót
 • Vai trò của ASEAN: thất bại
 • Đụng độ quân sự bùng nổ
 • Chính phủ lâm thời đoàn kết quốc gia Miến

_______________________

Bài liên quan:
 • Sự hồi sinh Bộ tứ sẽ đe dọa vai trò trung tâm của ASEAN?
  Rifki Dermawan
 • HỘI LUẬN 27-02-2021. Trung Cộng Thách Thức Việt Nam. Giải Pháp Của ASEAN Cho Miến Điện!
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • ASEAN 2020: Hoa Kỳ, Trung Quốc và tranh chấp Biển Đông
 • Giải mã chủ nghĩa cơ hội của Trung Quốc đối với các nước láng giềng
  Suyash Desai
 • Tuyên bố chung ASEAN nhấn mạnh Công ước Luật biển của UN ở Biển Đông