Lời Chào Mừng và Giới Thiệu

——————————

Nguyên Tắc Xử Dụng:
Vận Hội Mới không giữ bản quyền các tài liệu, bài viết, hình ảnh, video đã được đăng tải trên trang mạng này.
Quý độc giả có thể tải xuống, in, phổ biến hoặc trích dẫn với điều kiện phải giữ nguyên văn, không thay đổi, chỉnh sửa và cần ghi rõ nguồn, xuất xứ.

——————————–


Liên Lạc:
Mọi thư từ liên lạc, bài viết, ý kiến hoặc chi phiếu xin quý vị gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ sau đây:

Email: [email protected]

Vận Hội Mới
P.O. Box: 397,
Midway City, CA 92655


Danh Sách các nhà Bảo Trợ:
Vận Hội Mới chân thành tri ân quý vị ân nhân đã bảo trợ sau đây:

 1. Ô.B. Phạm Bá Cát
 2. Ô.B. Nguyễn Đức Chuyên
 3. Ô.B. Trần Việt Cường
 4. Ô.B. Đỗ Như Điện
 5. Ô.B. Nguyễn Việt Hùng
 6. Ô.B. Phạm Đình Khuông
 7. Ô.B. Nguyễn Văn Liêm
 8. Ô.B. Cao Viết Lợi
 9. Ô.B. Nguyễn Đức Luận
 10. Ô.B. Nguyễn Văn Nam
 11. Ô.B. Nguyễn Hồng Phúc
 12. Ô.B. Nguyễn Văn Quát
 13. Ô.B. Nguyễn Tử Quý
 14. Ô.B. Phạm Văn Quỳnh
 15. Ô.B. Nguyễn Hữu Thành
 16. Ô.B. Lê Tinh Thông
 17. Ô.B. Trần Tấn Toan
 18. Ô.B. Trần Quang Tuyến
 19. Ô.B. Trần Ngọc Vân
 20. Ô.B. Nguyễn Trọng Việt
 21. Ô.B. Đỗ Trí Tuệ
 22. Ô.B. Nguyễn Xuân Tùng
 23. Ô Đỗ Ngọc Hiển