1. Cộng Sản Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo: Căn cứ vào những thông tin chúng tôi nhận được từ Việt Nam và qua báo cáo của các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, thì năm 2022-2023 nhà nước Cộng Sản Việt Nam vẫn vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, đặc biệt quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng vẫn bị vị phạm rất nghiêm trọng. Cộng sản Việt Nam vẫn tìm mọi cách triệt hạ các tôn giáo, không triệt hạ được thì khủng bố, gây chia rẽ, lợi dụng, biến tôn giáo thành công cụ phục vụ cho quyền lợi của đảng. Cụ thể là Đồng Bào Sắc Tộc ở những vùng xa xôi hẻo lánh, vẫn bị khủng bố bằng nhiều cách khác nhau, khiến hàng ngàn người phải trốn tránh và vượt biên sang Thái Lan đề lánh nạn.

2. MỤC ĐÍCH: Đứng trước sự đàn áp, khủng bố và phá hoại rất tinh vi ấy, có những cá nhân và tổ chức đã tranh đấu kiên cường, để dành lại quyền tự do tôn giáo cho người dân. Do đó, năm 2024 này, Phong Trào Giáo Dân VNHN quyết định duy trì Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền, mà PT đã khởi sự từ năm 2010; nhằm để vinh danh và cổ võ cho cá nhân hay tổ chức đã có những nỗ lực nhắm đem lại tự do tôn giáo đích thực tại Việt Nam.

TGM Nguyễn Kim Điền


3. DANH XƯNG: Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền, lấy tên Đức Tổng Giám Mục Philiphe Nguyễn Kim Điền, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, người đã thẳng thắn phê phán những sai lầm của đảng Cộng Sản, vì vậy đã bị CSVN khủng bố, đàn áp và đã chết cách mờ ám ngày 8 tháng 6 năm 1988.

4. TIÊU CHUẨN: Cá nhân hay đoàn thể ở trong nước hay hải ngoại, không phân biệt tôn giáo, quốc tịch, chủng tộc, đã có công tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Việt Nam.

5. CÁCH GIỚI THIỆU: Cá nhân hay tổ chức đều có quyền đề cử, hồ sơ đề cử không dài quá 2000 chữ, nội dung tập trung vào những điểm sau:
1. Quá trình hoạt động để đem lại tự do tôn giáo cho Việt Nam
2. Liệt kê những thành quả có thể kiểm chứng được
3. Cá nhân hay hội đoàn được đề cử phải là người thật, việc thật, tên thật, địa chỉ rõ ràng, có thể liên lạc qua thư tín, điện thoại, email. Cần kèm lý lịch và hình ảnh.

6. GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG: Tổng cộng giải thưởng năm 2024 là Năm Ngàn Mỹ Kim (US$5,000.00)

7. THỜI HẠN NHẬN ĐỀ CỬ: Hạn chót nhận hồ sơ đề cử là ngày 30 tháng 4 năm 2024

8. TRAO GIẢI: Kết quả sẽ được công bố trong tháng 5/2024. Ngày và địa điểm trao giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông trong tháng 5/ 2024.

9. NƠI NHẬN hồ sơ: Email: [email protected]. Tel: (858)337-7049, (858)663-3165

California, ngày 3 tháng 2 năm 2024
Đại diện Ban Thường VụĐỗ Như Điện, ĐHV

click here to >>> download PDF file