VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

 • Hội nghị thượng đỉnh G7. Sách lược chung cho những hồ sơ đáng chú ý: Trung Cộng, Nga, Iran, và Ấn Độ-Thái Bình Dương (Biển Đông và Đài Loan).
 • Mỹ-Nhật xác định duy trì nguyên trạng ở biển Hoa Đông.
 • Mỹ-Nam Hàn khẳng định mối quan hệ đồng minh.

____________________________

Phần hai:

Biển Đông:
* Phi tiếp tục cứng rắn đối với TC.
* TC ra lệnh cấm đánh bắt cá. Phi bất chấp, VN phản đối.

Miến Điện:
* Mỹ và TC sẽ cùng ASEAN tìm giải pháp.
* Chính phủ lâm thời đoàn kết quốc gia thành lập “Lực Lượng Tự Vệ”.

Bài liên quan:
 • Vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn của Ấn Độ ở Đông Nam Á
  Derek Grossman
 • HỘI LUẬN 1/1/2022. Tổng Kết Chiến Lược Ấn Độ-TBD, Biển Đông, Đài Loan và Hướng Đi Mới
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • HỘI LUẬN 04/09/2021. Afghanistan Thời Hậu-Mỹ; Biển Đông Với Luật An Ninh Hàng Hải Mới của TC
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • HỘI LUẬN 19/06/2021. TT Biden và Các Hội Nghị Thượng Đỉnh: G7, Liên Âu, NATO, và TT Putin. Kết Quả?
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • HỘI LUẬN 22/05/2021. Xung Đột Do Thái-Hamas: Ngừng Bắn! Khủng Hoảng Miến Điện: Bế Tắc.
  BS Nguyễn Trọng Việt