VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

 • Nỗ lực đấu tranh cho tự do của người dân Việt nói chung và các nhà dân chủ nói riêng.
 • Các lãnh vực tranh đấu: quyền tự do ngôn luận, sự toàn vẹn lãnh thổ-lãnh hải.
 • Các triển vọng.

______________

Phần hai:

Tình hình tại Miến Điện: sự phản kháng của quần chúng, phong trào bất tuân dân sự lan rộng.

Bài liên quan:
 • Thượng đỉnh Mỹ – Nga: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai ?
  The Economist
 • HỘI LUẬN 12/06/2021. Công Du Âu Châu Của TT Biden; Liên Kết Công Nghệ Bán Dẫn: Mỹ, Nhật, Nam Hàn & Đài Loan
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • BÌNH ĐẲNG CHỦNG TỘC
  Vũ Linh
 • HỘI LUẬN 05/06/2021. Đối Phó Với Trung Cộng: Liên Âu, Nhật Bản; Hồng Kông và Biến Cố Thiên An Môn
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • NHẬN DIỆN BẠN & THÙ
  Nguyễn Tường Tuấn