VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

 • Nỗ lực đấu tranh cho tự do của người dân Việt nói chung và các nhà dân chủ nói riêng.
 • Các lãnh vực tranh đấu: quyền tự do ngôn luận, sự toàn vẹn lãnh thổ-lãnh hải.
 • Các triển vọng.

______________

Phần hai:

Tình hình tại Miến Điện: sự phản kháng của quần chúng, phong trào bất tuân dân sự lan rộng.

Bài liên quan:
 • Dân Mỹ Mong Đợi Gì Ở Ông Trump Sau Hội Nghị CPAC?
  Trần Phong Vũ
 • Từ Đập Phá Tượng Đài Tới Xoá Tên Danh Nhân
  Trần Phong Vũ
 • HỘI LUẬN Ngày 31-01-2021. Đại Hội 13 của ĐCSVN: “Tứ Trụ”- Kẻ Lên Người Xuống, và Những Thách Thức Của Tình Hình
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • HỘI LUẬN Ngày 24-01-2021. Những Thách Thức của Nước Mỹ: Hàn Gắn Những Phân Hóa & Phục Hồi Kinh Tế
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • Đối Phó Với Trung Cộng: Nhìn Lại CHIẾN LƯỢC Của HOA KỲ
  Trọng Việt