VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần 1: Chiến tranh tại Ukraine, Trung Cộng lo ngại?

  • Cập nhật tình hình trong tuần qua
  • Triển vọng ?
  • Vị trí và sự lo ngại của Trung Cộng:
    • tại sao TC bỏ phiếu trắng tại đại hội đồng LHQ?
    • Nga gây trở ngại cho chiến lược “vành đai, con đường” của Tập ra sao?

Phần 2: Lựa chọn chính trị của Việt Nam trước cuộc xâm lăng của Nga

  • Tại sao VN bỏ phiếu trắng? Không dám lên án kẻ xâm lăng? Mối quan hệ lâu đời với Nga?
  • Tâm thức của kẻ độc tài, lo sợ “thế lực thù địch”, đứng chung với quan thầy TC và độc tài Putin?
  • Hậu quả nếu bị xâm lăng?