Lời vận động, kêu gọi của LM Trương Hoàng Vũ cho chương trình “Tri Ân Thương Phế Binh VNCH” đến với hội ‘Cá Koi’ và đồng bào hải ngoại.

LM Trương Hoàng Vũ và ông TPB Hồ Văn Nồm