NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

BS Nguyễn Trọng Việt

Trung Cộng: Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 20

 • Phê chuẩn nhân sự trong chính phủ
 • Sách lược: Những kế sách đối đầu với HK và Phương Tây, áp đặt “trật tự mới”, soán vai bá chủ thế giới của Mỹ.
  • Ngoại giao: hòa dịu với HK và Phương Tây?
  • Quân sự: gia tăng sức mạnh quân sự,
  • Kinh tế: khởi động lại bộ máy kinh tế đang trì trệ.
  • Kết luận.

Bài liên quan:
 • SBTN Nhận Định Thời Cuộc ngày 26/3/2023. Nhật Bản: Tầm nhìn chiến lược và tiên phong dẫn đầu trong khu vực Ấn Độ-TBD để đối đầu với TC.
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • SBTN NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC ngày 25/03/2023. Thượng đỉnh của “Trục Ma Quỷ”: Putin gặp Tập được và mất gì?
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • HỘI LUẬN ngày 25/03/2023. Tập gặp Putin: Ai cần ai? Được và mất gì? Nhật Bản với “Kế Hoạch Mới” tại Ấn Độ-TBD.
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • Lệnh bắt Putin đã có hiệu lực, 15 dự án của Ba-Đình ở Nga có nguy cơ bị “tùng xẻo”!
  Trần nguyên Thao
 • Ngày Thứ Ba 21-3 đã qua, Chuyện gì sẽ xảy ra trong tuần lễ tới?
  Trần Phong Vũ