Sơn Hà (June-2023)

Từ mấy chục năm qua, các chính trị gia thành viên của Thế Lực Đen (Deep State) đã tìm cách bổ nhiệm các nhân sự — mang tư tưởng yểm trợ toàn cầu hoá — vào vị trí lãnh đạo các cơ quan tình báo. Mục tiêu của họ là America. Thuật ngữ America ở đây nên được hiểu là Nước Mỹ, Người Mỹ, Văn Hoá Mỹ, Chính trị Mỹ,… Tất cả những gì của Mỹ.

Một bài viết nặng ký được đăng trên Bán Nguyệt San “The New American”, số ra cuối tháng Năm, 2023, nhan đề “Intel’s Real Target: America”, của ký giả lão thành William F. Jasper, gây một tác động lớn trong dư luận Hoa Kỳ.

Bài viết này sẽ dùng các dữ kiện được William F. Jasper trình bày trong bài “Intel’s Real Target: America”. Tuy nhiên, các thuật ngữ chính trị dù được dùng nhiều trong dư luận, có thể khó hiểu đối với ai không am hiểu nền chính trị tại Hoa Kỳ. Do đó, người viết sẽ khai triển các thuật ngữ chính trị không ngoài mục đích nhằm “rộng đường dư luận”.

Mở đầu, William F. Jasper đưa ra hình ảnh cuộc truy tố Tổng thống Trump của biện lý Alvin Bragg, thuộc biện lý cuộc Manhattan ở New York. Jasper cho rằng, cuộc truy tố này là một sự leo thang của một loạt các cuộc tấn công nhắm vào ông Trump từ một thế lực mang tên “Permanent Washington” trực thuộc “Deep State”, để tấn công những ai bị xem là Người Mỹ Thực Sự.

CIA.gov/Mike Powell/Getty Images Plus

Ông Trump là người yêu nước Mỹ, yêu nhân dân Mỹ; ông là Người Mỹ Thực Sự. Ông Trump không chỉ công khai phát biểu mà ông đã công khai hành động như lời ông nói. Ông xem Nước Mỹ Trên Hết. Ông tuyên bố sẽ tranh đấu cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ. Và như thế, ông bị xem là kẻ thù đối với những kẻ tự xưng là “liberal (tự do)” hay “progressive (cấp tiến)”, hay thuộc “Cánh Tả” (leftist, left-wing). William F. Jasper nhận định rằng, Thế Lực Đen tấn công bất cứ ai có tư tưởng yêu nước Mỹ như ông Trump. Có nghĩa là, mục tiêu mà Thế Lực Đen nhắm đến là người Mỹ và nước Mỹ. Nếu ông Trump được 70 triệu người ủng hộ thì tất cả trở thành tiêu điểm của Thế Lực Đen. Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy cái trò “rung cây nhát khỉ”. Nó có làm cho 70 triệu người Mỹ phải run sợ không?

Liberal, Progressive, Leftist, Left-Wing Là Gì?

Ta vừa gặp những chữ “liberal” (tự do), “progressive” (cấp tiến) hay “left-wing” tiếng Việt hay dịch là “cánh tả”, hay “cánh trái”. Chúng ta cần lướt qua các ý niệm của liberal, progressive, leftist, left-wing, Democrat, Republican. Xin chỉ chú ý đến khía cạnh chính trị mà thôi, các khía cạnh khác sẽ không được đề cập ở đây.

Liberal – Chúng ta thường nghe người ta gọi những người ủng hộ phe tả là “liberal”. Điều đó không hoàn toàn đúng. Có người phía phe bảo thủ nói rằng, chữ “liberal” đã bị phe tả đánh cắp. Và vì vậy, Liberal không còn có ý nghĩa như nguyên thuỷ là “tự do”. Ngày nay tại Hoa Kỳ, gọi những người thiên tả là “liberal”, là những người theo chủ nghĩa “tự do” không thể hiện đúng  bản chất của những người này. Cho dù gọi họ là những người có tư tưởng “phóng khoáng” hay “thông thoáng” cũng không đúng với sự tự nhận của họ.

Theo định nghĩa trong tự điển và trong lãnh vực chính trị, những người theo khuynh hướng “liberal”, tranh đấu cho các quyền cá nhân, tự do cá nhânbình đẳng. Họ ủng hộ ý niệm, mỗi cá nhân có quyền sống tự do theo lựa chọn của họ, miễn là điều đó không gây hại cho người khác, và hạn chế sự can thiệp của chính phủ. Nếu định nghĩa còn được giữ nguyên thì những người thiên tả không xứng đáng để được gọi là Liberal.

Progressive – thường được dịch ra tiếng Việt là “cấp tiến”. Chữ này cũng như chữ “democrat” (dân chủ) mới xuất hiện khoảng đầu thế kỷ 19. Những người theo chủ nghĩa “cấp tiến” đòi hỏi sự bình đẳng và cải thiện xã hội. Họ đòi các quyền như “quyền phụ nữ”, “quyền của LGBTQ+”, “chăm sóc y tế”, “bảo vệ môi trường”, quyền phá thai; họ đòi nhà nước phải can thiệp để thúc đẩy bình đẳng xã hội. Các đòi hỏi của những người này rất giống với những người thiên tả. Bảo những người thiên tả là “cấp tiến” thì có lẽ đúng hơn.

Cánh Tả và Cánh Hữu Là Gì?

Khi nào thì những chữ Cánh Tả và Cánh Hữu xuất hiện, và nó có nghĩa gì? Theo nhiều tài liệu đã viết, cuối thế kỷ thứ 18, sau khi nổ ra cuộc Cách Mạng Pháp, trong Quốc Hội Pháp, những người ủng hộ chế độ Quân Chủ và các thể chế truyền thống, dồn về bên phải ngồi với nhau; để lại những người chủ trương “cải cách”, thuộc khuynh hướng “tiến bộ” thì ngồi bên trái. Chưa rõ do đâu có sự sắp xếp này, nhưng theo các bài tường thuật, mô tả hai khuynh hướng trong Quốc Hội, những chữ Cánh-Tả (Left-Wing) và Cánh-Hữu (Right-Wing) được sử dụng để chỉ hai nhóm Tả – Hữu trong Quốc Hội Pháp. Dần dần, Tả Hữu được lan ra khắp nơi, rồi đến Hoa Kỳ. Mất cả trăm năm để những chữ Tả, Hữu hay Thiên Tả, Thiên Hữu được dùng nhiều hơn và thường xuyên hơn trong lãnh vực chính trị, khi nhân loại bước vào thế kỷ thứ 20.

Tại Hoa Kỳ, các thuật ngữ “Cánh Tả” được gán cho những người chủ trương cách mạng và xa rời các ý niệm truyền thống, nhân danh đổi mới và cải cách. “Cánh Hữu” thường được sử dụng để mô tả những người có lập trường truyền thống hoặc bảo thủ hơn.

Chủ Trương Của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà

Ở Hoa Kỳ, có hai đảng chính trị lớn, gây ảnh hưởng khuynh hướng chính trị lên toàn cõi Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Đảng nào nắm được đa số, đường lối của đảng đó sẽ tác động mạnh lên các chính sách và chương trình hành động của chính phủ. Hai đảng đó là đảng Dân Chủ (Democrat Party) và đảng Cộng Hoà (Republican Party).

Đảng Dân Chủ – ủng hộ các chính sách hướng tới bình đẳng xã hội, cơ hội kinh tế và mong mỏi chính phủ can thiệp nhiều hơn trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Đảng này nhúng tay rất nhiều vào vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường, phúc lợi xã hội và quyền công dân. Đảng Dân Chủ có xu hướng thu thêm thuế từ những người giàu và tầng lớp trung lưu. Khi có cơ hội nắm quyền, đảng Dân Chủ thúc đẩy các quy định và chương trình xã hội nhân danh công bằng xã hội và phúc lợi của công dân. Đảng Dân Chủ muốn có một chính phủ lớn, đủ để kiểm soát nhiều khía cạnh trong đời sống công dân.

Những năm gần đây, để nhấn mạnh hơn về chủ trương đấu tranh bình đẳng, đảng Dân Chủ đưa vào nghị trình đại hội vấn đề phá thai và quyền cho những người đổi giống và bán-nam-bán-nữ (LGBTQ+). Từ đó, đảng Dân Chủ bị xem là những người thách thức với Thượng Đế. Càng ngày, đảng Dân Chủ càng điều chỉnh đường lối, thể hiện khuynh hướng nghiêng về “Cánh Tả”. Chẳng hạn, đại hội đảng năm 2012, đảng Dân Chủ đưa vào nghị trình các vấn đề 1/ hôn nhân đồng tính, 2/ quyền bình đẳng cho những người LGBTQ+ (những người đồng tính và chuyển giới), 3/ quyền lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp, 4/ điều chỉnh bảo hiểm y tế cho người lợi tức thấp,… Nó khiến cho đảng này nghiêng về “Cánh Tả” nhiều hơn.

Đảng Cộng Hoà –  Cương lĩnh của đảng Cộng Hòa bao gồm các quan điểm và nguyên tắc chung mang tính truyền thống, tin tưởng mạnh mẽ vào Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ. Nhất là tin vào Thượng Đế là đấng đã ban cho con người các quyền tự do, không ai có thể ngăn cản.

Đảng Cộng Hòa chủ trương chính phủ nhỏ hơn, giảm các quy định, chủ trương hạn chế sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế và đời sống cá nhân. Họ nhấn mạnh tự do cá nhân, trách nhiệm cá nhân và các nguyên tắc thị trường tự do, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng sản xuất, làm chủ sản phẩm do chính mình làm ra và phát triển doanh nghiệp.

Đảng Cộng Hòa thường thúc đẩy trách nhiệm tài chính, chủ trương giảm thuế, giảm chi tiêu của chính phủ và cân bằng ngân sách. Điều này sẽ giúp kích thích tăng trưởng kinh tế và xây dựng xã hội thịnh vượng. Đảng Cộng Hòa giữ truyền thống ưu tiên xây dựng quốc phòng vững mạnh để bảo đảm an ninh và lợi ích của Hoa Kỳ trong và ngoài nước. Đảng Cộng Hòa phản đối quyền phá thai, ủng hộ hôn nhân truyền thống và ủng hộ mạnh mẽ quyền Tự Do Tôn Giáo. Ý niệm bảo thủ và bảo vệ các giá trị truyền thống khiến cho đảng Cộng Hoà bị cho là thuộc “Cánh Hữu”.

Đường lối chủ trương của hai đảng cho chúng ta một bức tranh tổng quát, đảng Cộng Hoà ở “Cánh Hữu” và đảng Dân Chủ ngồi bên “Cánh Tả”. Trong Quốc Hội, chúng ta luôn luôn nhìn thấy các hoạt động rõ rệt của hai cánh: Cánh Tả (Left-Wing) và Cánh Hữu (Right-Wing). Họ không chia chỗ ngồi nhưng hai cái nón Dân Chủ Cộng Hoà đủ để xác định họ thuộc cánh nào.

Mục Tiêu Đen của Thế Lực Đen

Như trên đã nói, William F. Jasper nhận xét rằng, “…Donald Trump không phải là mục tiêu cuối cùng. Như chính Trump đã nói, mục tiêu thực sự là chúng ta, người dân Mỹ. Bọn Thế Lực Đen chống Mỹ, chống gia đình, chống Thiên Chúa Giáo, một thứ thế lực đứng sau lưng Biden lù đù, nói trước quên sau, đang gởi cho chúng ta một thông điệp: nếu phe tả hạ gục Donald Trump, thì thành phần dân đen còn lại không còn cơ hội. Đừng chống cự. Vô ích! Thế Lực Đen nói với chúng ta như thế đấy: ‘đừng chống cự’”.

Nhận xét của William F. Jasper làm cho người đọc phải bừng tỉnh rằng, đất nước này đang được lãnh đạo bởi một thế lực đen tối, dẫn đưa nước Mỹ dần dần xa rời các giá trị truyền thống của các Tổ Phụ để lại. Hầu như tất cả các cơ quan tình báo của Mỹ là cánh tay nối dài của Thế Lực Đen, đứng sau lưng Biden để giật dây. Jasper khẳng định: “This collection of 18 federal agencies has been an indispensable arm of the Deep State coterie that is dismantling our Republic and the moral-social fabric of our society to shape us into a New World Order that would resemble the dystopia of Communist China”. Jasper cho rằng, các cơ quan tình báo của Mỹ cùng với một số văn phòng liên bang hợp thành một Tổ-18, là lực lượng chủ chốt của Thế Lực Đen đang ra sức thay đổi xã hội Hoa Kỳ, có thể sẽ tạo thành một xã hội hỗn độn như Trung Cộng. Công tác gần nhất là: “Triệt hạ Trump, Bảo vệ Biden”, ngay cả trước khi ông Trump bước vào Toà Bạch Ốc.

Nhận xét này không phải để bênh vực cho cựu tổng thống Trump, mà cho ta thấy các chuyển động nhằm thanh toán các chướng ngại vật. Mục tiêu là chuyển đổi xã hội Hoa Kỳ.

Triệt Hạ Trump, Bảo Vệ Biden

Hoả mù được tung ra để khoả lấp cái laptop của Hunter. Ông con trai làm ăn như thế nào và chia chát với ông bố Joe ra sao? Các bằng chứng về các vụ tham nhũng, rửa tiền qua trung gian Ukraine và Nga được tìm thấy trong cái computer xách tay của Hunter được gọi là “laptop from hell” bị các đặc vụ nhận chìm. Cái “laptop from hell” thường được dịch sang tiếng Việt là “laptop từ địa ngục”. Nó là cái gì?

Câu chuyện về cái laptop ấy được tóm tắt như thế này. Tháng Tư năm 2019, tại một tiệm sửa computer ở Wilmington, tiểu bang Delaware do John Paul Mac Isaac làm chủ, cho biết Hunter Biden đã đem cái laptop của anh ta đến đây để sửa. Nhưng sau hơn ba tháng, anh ta không đến lấy về. Mac Isaac bắt đầu lo lắng bởi vì những email, hình ảnh và các tài liệu chứa bên trong laptop có thể liên hệ đến nền an ninh quốc gia. Mac Isaac đã làm bản copy harddrive đem nạp cho FBI vào tháng 12-2019. Tháng 10-2020, nội dung của tài liệu trong laptop này được công chúng biết đến, chỉ vài tuần trước ngày bầu cử tổng thống. Các hình ảnh ăn chơi trác táng của Hunter, chứa trong laptop này là thật sự của Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden. Ngoài ra, các tài liệu trao đổi làm ăn, tham nhũng, mua chuộc,… có dính dấp tới Papa Joe cũng rất rõ ràng.

Báo New York Post cho đăng một loạt bài phân tích về các dữ kiện tìm thấy trong “laptop from hell” mà báo này xem như bằng chứng hiển nhiên khó chối cãi. Nhưng ngay lập tức, tình báo Mỹ tung ra một lá thư có 51 chữ ký của các nhân viên tình báo đã về hưu, nhân danh những người có kinh nghiệm gián điệp đồng thanh nói rằng, đó là những bằng chứng giả mạo do Nga nguỵ tạo. Trước ngày đăng quang thì bảo rằng, Nga đang ra tay để giúp cho ông Trump đắc cử. Sau khi Biden vào Toà Bạch Ốc thì câu ấy được sửa lại rằng, Nga đang phá hoại nền “dân chủ” của Hoa Kỳ.

Không một cơ quan truyền thông đại chúng hay bất cứ một thông tấn nào chấp nhận đăng tải các tin tức liên quan về cái laptop của Hunter. Những bài bình luận về vụ này cũng được các mạng xã hội (Twitter, Facebook, Youtube,…) đồng lòng bưng bít.

Đàng Sau Thế Lực Đen là Tình Báo Đen – Tình Báo Mỹ

Cùng thời điểm với cái “laptop from hell”, tình báo Mỹ tuyên bố phá vỡ âm mưu bắt cóc thống đốc Michigan (đảng Dân Chủ),… là vài động tác của “tình báo, dối trá và phản bội”. Ngay cả chuyện “nổi loạn ngày 6 tháng Giêng”, không ai biết hư thực. Bởi vì các cơ quan tình báo cũng với Thế Lực Đen bao trùm khắp nơi. Sau khi trình chiếu cho công chúng xem tài liệu từ video an ninh của toà nhà Capitol Hill, chỉ một lần, vì sợ lòi ra cái bản chất lừa đảo, Thế Lực Đen lại ra tay ngăn chặn video an ninh và người tiết lộ video ấy là Tucker Carlson cũng bị cho nghỉ việc. Tại sao có nhiều thứ xảy ra cùng một lúc với cùng một nguyên nhân?

Theo William Jasper thì các thủ lãnh của cộng đồng tình báo được giao nhiệm vụ đánh phá ông Trump ngay cả trước khi ông bước vào Toà Bạch Ốc. Các hệ thống truyền thông lớn cũng thông đồng với thế lực đen tối này, cùng nhau phá hoại các thành quả của ông Trump. Suốt thời gian 4 năm của nhiệm kỳ đầu tiên, họ dàn xếp các cuộc luận tội để truất phế, chẳng khác nào âm mưu đảo chánh một vị tổng thống đã được dân chúng Hoa Kỳ bầu chọn một cách hợp pháp.

James Clapper, cựu Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (Director of National Intelligence – DNI), Michael Hayden, cựu giám đốc của cả Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (Central Intelligence Agency – CIA) và Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (National Security Agency – NSA); John Brennan cũng là cựu giám đốc tình báo quốc gia; có ký tên trong lá thư có 51 chữ ký. Là những người ghét cay ghét đắng ông Trump. Theo tiếng lóng thường được mấy ông nhân viên CIA, gọi CIA là công ty (company); trên danh nghĩa là về hưu, nhưng vẫn còn làm việc cho “công ty”. Trong 51 chữ ký, có đến 43 đã từng hoặc đang còn làm việc cho “công ty”.

John Sipher, cựu nhân viên của “công ty”, thường xuyên xuất hiện trên các hệ thống truyền thông đã khoát lác trên Twitter: “I take special pride in personally swinging the election away from Trump” (Tôi tự hào về việc chính tôi đã xoay chuyển cuộc bầu cử ra khỏi tay Trump). Vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, cựu viên chức CIA, ông Michael Morell đã làm chứng trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện rằng, Antony Blinken (thành viên của Council on Foreign Relations – CFR, Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại), khi đó là cố vấn cho ứng cử viên Biden và hiện là Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, đã “kích hoạt” bức thư bằng một cú điện thoại gọi cho Morell.

Đàng Sau Những Cái Đen Ấy là Truyền Thông Đen – Big Media

Hai năm rưỡi sau, National Public Radio (NPR), The New York Times và nhiều hệ thống truyền thông khác, đã phải thừa nhận cái máy tính xách tay là có thật (laptop from hell), rằng nó thuộc về Hunter Biden và dữ kiện trong đó – email, hình ảnh, video, v.v. – toàn là “đồ thứ thiệt”. Các phóng viên, ký giả được dặn dò: “…chúng tôi được cho biết, bây giờ đó là “tin cũ”,… nó trở thành tài liệu vẫn đang được điều tra …là không đáng tin cậy”. Giới truyền thông như bọn Tinh Tú Môn, đồng thanh lên tiếng: “Trong đó không có gì đáng xem – bỏ qua thôi!”.

William Jasper kể rằng, các cơ quan tình báo Mỹ đồng thanh lên tiếng rằng, “Nga đang phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ”. Thật là“cuộc nói dối quái đãn. Chính Clapper, Hayden, Brennan và ‘công ty’ đang phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ”.

Adm Mike Rogers

Ngày 17 tháng Mười Một – 2016, Đô đốc Mike Rogers đến thăm bất thình lình và báo cho ông Trump về âm mưu đảo chánh phản quốc, do bàn tay của tình báo Mỹ, có bàn tay của Obama. Sau khi Đô Đốc Rogers được giữ chức Giám đốc An Ninh Quốc Gia và Tư Lệnh An Ninh Mạng; ông đã phá vỡ vụ đảo chánh, ông Trump thoát nạn.

Khi ông Trump tuyên bố rằng, cộng đồng tình báo, có Obama sau lưng, đang theo dõi ông thì ông bị báo chí chế diễu, bêu xấu tơi bời. Nhưng, ba năm sau, đầu năm 2020, báo cáo của Tổng Thanh Tra, ông Michael Horowitz cho biết các nhân viên tình báo của chính quyền Obama đã vi phạm Đạo luật Giám Sát Tình Báo Ngoại Quốc (Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA). Báo chí nhậm miệng và ông Trump được cho là đúng!

Rõ ràng, FBI thực sự đã theo dõi và phá rối chiến dịch tranh cử của ông Trump trong cuộc bầu cử 2016. Báo chí, truyền thanh, truyền hình, thông tấn,… tất cả đã trở thành thành viên tinh tú môn, phục tòng Thế Lực Đen.

tướng Michael Flynn

Nó không chỉ loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử. Nó triệt hạ bất cứ ai yêu nước Mỹ. Nó làm tê liệt chính quyền ông Trump. Nó gài bẫy Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, Tướng Michael Flynn, và nhất định bỏ tù ông ta với tội “nói láo với FBI về các cuộc trò chuyện với Đại sứ Nga Sergei Kislyak”. Bất cứ viên chức tình báo nào có đầu óc độc lập và yêu nước Mỹ tức khắc trở thành kẻ thù của Thế Lực Đen. Đô đốc Mike Rogers và Tướng Michael Flynn là những người tiêu biểu.

Sự ân xá của Tổng thống Trump đã cứu Tướng Michael Flynn thoát khỏi một bản án tù bất công và cay nghiệt.

Phụ tá giám đốc FBI, phụ trách phản gián Peter Strzok và luật sư FBI Lisa Page, là cặp đôi khét tiếng ghét ông Trump và ghét những người có cảm tình với ông Trump. Hai người này đáng lẽ phải vào tù vì đã phịa ra tài liệu giả mạo để bỏ tù và bao vây kinh tế Tướng Michael Flynn. Có bằng chứng hai người phịa tài liệu nhưng Bộ Tư Pháp không truy tố hai người này; chỉ bị FBI sa thải. Sau khi bị sa thải thì được việc làm tiền lương hậu hĩnh: Strzok được làm phụ tá giáo sư tại Đại Học Georgetown và thường xuyên xuất hiện trên thông tấn CNN, MSNBC,… với tư cách chuyên gia phân tích tình báo. Page thì trở thành cộng tác viên cho NBC News.

Vụ tấn công ông Flynn còn có sự tiếp tay của giám đốc James Comey, phó giám đốc Andrew McCabe, cố vấn James A. Baker, biện lý Sally Yates. Chẳng có ai trong đám này bị truy tố. Tất cả đều được phây phây viết sách và xuất bản sách, cộng tác với các thông tấn với hợp đồng béo bở. Chẳng hạn, McCabe được CNN thuê. Comey làm việc cho Washington Post. Baker được Học Viện Brookings và Trường Luật Harvard mướn, rồi trở thành nhân viên cao cấp của Twitter điều khiển việc kiểm duyệt, ngăn chặn những tin tức bất lợi cho gia đình Biden, nhất là cái “laptop from hell” của Hunter Biden. Cuối cùng thì Baker bị ông chủ mới là Elon Musk đuổi việc, vì ngăn chặn thông tin.

Ông Trump Lại Đúng!

Một trong những sự thừa nhận rõ ràng nhất về hiện tượng Thế Lực Đen đang chi phối nước Mỹ trong nhiều lãnh vực là bài nhận định của Molly Ball đăng trên tạp chí TIME, nhan đề: “The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election” (Câu Chuyện Bí Mật Đàng Sau Cuộc Giải Cứu Bầu Cử 2020). Nữ ký giả Ball phải công nhận ông Trump “đã nói đúng”. Bởi vì trước khi có kết quả, ông Trump tố cáo về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử 2020 để cho ông Biden thắng cử. Ball viết: “Có một âm mưu diễn ra ở hậu trường, một âm mưu vừa ngăn chặn các cuộc biểu tình vừa kiểm tra được sự phản kháng từ các CEO. Hai điều bất ngờ này đều là kết quả của một liên minh không chính thức giữa cánh tả và các đại gia”. Trên tạp chí TIME thiên tả, Molly Ball không ngần ngại công bố thành quả,  “một nhóm gồm những người quyền lực được tài trợ dồi dào, thuộc nhiều hệ tư tưởng, cùng nhau làm việc ở hậu trường để tác động đến nhận thức, làm thay đổi các quy tắc và luật lệ, điều khiển các phương tiện truyền thông và kiểm soát các luồng thông tin”.

Giọng điệu này cho thấy bọn thuộc “Cánh Tả” đã nắm được thế chủ động có thể lèo lái đất nước Hoa Kỳ này theo hướng nào chúng nó muốn. Khi ông Trump tố cáo thì bọn “tinh tú môn” nhao nhao: “ông Trump mê sảng”. Bây giờ chúng nó phải thú nhận: “Ông Trump lại đúng!”

Theo William Jasper thì những tập đoàn theo chủ nghĩa toàn cầu gồm có Big Business, Big Labour, Big Pharma, Big Tech và Big Media đã rót hàng trăm triệu Đô la vào các nhóm hoạt động của chiến dịch Astro-Turf.

astro-turf (cỏ nhân tạo)

Astro-Turf Là Gì?

Astro-Turf là tiếng lóng của chiến dịch tung hoả mù. Có một tập thể lớn chuyên chế tạo tin tức giả, hoặc những tin tức chuyên chở sự thật bị bẽ cong, để tung vào các hệ thống truyền thông. Nhóm hoạt động ấy là các “dư luận viên” có ăn lương và phục vụ cho chiến dịch Astro-Turf. Tập đoàn có chữ “Big” đứng trước, nói lên sự ăn trùm bằng đồng Đô-la. Chúng nó đứng chung với nhau sẽ tạo ra một thế lực rất lớn. Chúng nó là các Doanh Nghiệp Lớn, Công Đoàn Lớn, Dược Phòng Lớn, Kỹ Nghệ Lớn, Truyền Thông Lớn (Big Business, Big Labour, Big Pharma, Big Tech, Big Media). Chúng nó đang tạo ra một thế lực mà ta hay gọi là “Deep State”, và dịch ra tiếng Việt là “Nhà Nước Ngầm”. Chúng nó có thế mạnh của một chính phủ trong bóng tối, không lộ diện. Chúng nó ăn trùm lên toàn thế giới. Phải gọi chúng nó là Thế Lực Đen cho dễ hiểu.

Astro-Turf có nghĩa là “cỏ nhân tạo”, là chiến dịch được các “dư luận viên” tiến hành bằng cách sử dụng tên giả để mở các trương mục trên các mạng xã hội và hoạt động theo từng nhóm khác nhau, chỉ để phục vụ mục tiêu là tung hoả mù trong nhiều lãnh vực. Thế Lực Đen nuôi bọn “tinh tú”, bảo sao làm vậy, gọi là “dư luận viên”. Dư Luận Viên chuyên môn tung vào các mạng xã hội các tin tức giả, tin nguỵ tạo, tin vịt,… Chiến dịch Astro-Turf: “chiến dịch gieo cỏ nhân tạo”, đem trồng giữa loại cỏ thật, khó phân biệt. Giống câu chuyện “gieo cỏ lùng” trong Thánh Kinh.

Ai Gieo Cỏ Lùng?

cỏ Lùng mọc giữa lúa Mì

Dụ ngôn của Chúa Giêsu theo lời thuật của Thánh Matthew (Matthew 13, 24-25) “Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất”. Đối với tín hữu Thiên Chúa Giáo thì truyện ngụ ngôn này rất quen thuộc. Có thể có người chưa biết. Câu chuyện là, kẻ phá hoại muốn phá nhà nông trồng lúa chỉ cần chờ cho chủ ruộng và thợ cày cấy đi ngủ, đem cỏ lùng đến gieo vào giữa các cây lúa, “rồi đi mất”. Câu chuyện rất ngắn nhưng có các yếu tố quan trọng. Bọn phá hoại chỉ chờ cho người chủ 1/ đi ngủ, 2/ đem cỏ lùng đến gieo giữa cây lúa, 3/ rồi đi mất.

Kẻ thù biết trước, cỏ lùng sẽ làm hại cho ruộng lúa của nhà nông, nên không cần chờ xem kết quả. Cứ việc gieo xong rồi bỏ đi. Đã vậy, ông chủ lại ngăn cản không cho người thợ của ông nhổ cỏ vì sợ nhổ nhầm cây lúa. Ông bảo để khi lúa trổ bông thì sẽ biết cây nào là cây cỏ, cây nào là cây lúa; lúc ấy sẽ loại bỏ cây cỏ lùng. Giải pháp của ông chủ nghe hợp lý, nhưng trên thực tế khi phân biệt được cây nào là cỏ lùng thì việc phá hoại đã xong.

Grassroots

Từ vài chục năm qua, người Mỹ đã tạo ra phong trào Grassroots (rễ cỏ – cấp cơ sở) trong dân chúng. Phong trào chủ trương các sinh hoạt mang tính dân sinh, hoạt động ở cơ sở địa phương từ thấp lên cao. Những người bảo thủ thì kêu gọi các công dân nên có trách nhiệm giữ gìn quốc gia Hoa Kỳ bằng cách rủ nhau đi bầu đông đảo. Họ cần phải giúp nhau tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên để chỉ bầu cho những người sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ theo đúng truyền thống của Tổ Phụ đã để lại, đặt căn bản trên Hiến Pháp có từ ngày lập quốc và tôn trọng luật pháp.

Kẻ phá hoại cũng dùng nguyên tắc Grassroots nhưng làm ngược lại. Đi vào quần chúng, gieo rắc ý niệm vô thần không tin vào Thượng Đế, vượt giới hạn của tự do cá nhân để xúi giục biến đổi nước Mỹ. Họ đi xa hơn về phía “bên trái”, đòi xoá bỏ biên cương, đòi cải thiện môi trường, nhân danh công bằng xã hội để đòi đấu tranh giai cấp, đòi phá thai, đòi quyền cho người chuyển giới,… Bọn này cho ra đời một chữ rất thời thượng “woke” (thức tỉnh), gọi là đi “đánh thức” thiên hạ đừng để bọn “đế quốc” ru ngủ. Lại thêm một chữ đang có ý nghĩa tốt bị trang bị một ý nghĩa rất “cà chớn”. Ngày nay, người ngay lành dùng tĩnh từ “woke” là để vạch mặt chỉ tên bọn khốn nạn phá hoại xã hội. Chúng nhân danh đi đánh thức thiên hạ nhưng lại có hành động phá hoại.

Phong trào Grassroots của cả hai phe chưa được phát triển thì đã thấy xuất hiện chiến dịch Astro-Turf của những người đi gieo “cỏ nhân tạo”. Chúng ta sẽ nghe văng vẳng đâu đây: “Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù… gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất”. Việc gieo cỏ nhân tạo là việc của bọn “dư luận viên”, chỉ đi gieo rắc… “rồi đi mất”.

Cỏ nhân tạo đã được trồng khắp nơi, chen lẫn với cỏ thật, khó có thể phân biệt được đâu là cỏ thật, đâu là cỏ nhân tạo. Câu chuyện “gieo cỏ lùng” trong Thánh Kinh, khi cây lúa trổ bông thì người ta có thể phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ. Và việc phá hoại đã xong. Ở đây, cỏ nhân tạo và cỏ thật thì khó phân biệt, khó hơn rất nhiều.

 —oOo—

Xin trích dẫn ý niệm của ký giả William Jasper cho phần kết luận. William Jasper cho rằng, tạp chí TIME đã thú nhận về một âm mưu đã “cứu” cuộc bầu cử 2020. Nếu không có bài báo của nữ ký giả Molly Ball thì khó ai tin về một âm mưu từng cứu vãn cuộc bầu cử 2020. Đó là ngôn ngữ của báo TIME, đã công khai nhìn nhận như thế. Âm mưu ấy hoàn toàn dành cho bọn nhà giàu lưu manh ra sức phá huỷ nền cộng hoà lập hiến và nền văn minh Thiên Chúa Giáo của Hoa Kỳ, để thay thế bằng Trật Tự Thế Giới Mới vô thần.

Jasper viết: “Yes, this “conspiracy,” this “cabal” — Time magazine’s words — “saved” the election. But it didn’t save it for us, the American people; it saved it for the globalist elites who are committed to destroying what remains of our constitutional republic and our Christian-style civilization, to be replaced — they hope — with their godless New World Order” – Đúng vậy, “âm mưu” này, “dàn dựng” này – cách nói của tạp chí Time – đã “cứu” cuộc bầu cử. Nhưng cái cứu đó không phải cho chúng ta, cho người dân Mỹ; mà nó dành cho bọn nhà giàu lưu manh theo chủ nghĩa toàn cầu, những người nhất tâm phá hoại nền cộng hòa lập hiến và nền văn minh Kitô Giáo của chúng ta, và chúng mong thay thế bằng Trật Tự Thế Giới Mới vô thần của chúng nó” .

Lại một lần nữa, William Jasper báo động cho độc giả khắp nơi rằng, giữa chúng ta có những đồ giả và đồ thật lẫn lộn với nhau. Chúng ta đã ngủ quên để cho kẻ thù đến gieo cỏ lùng trong ruộng của chúng ta. Chính chúng ta phải tỉnh thức để phân biệt chính-tà, đúng-sai, phải-trái… để loại hết các cỏ lùng ra khỏi ruộng lúa, trước khi quá muộn.

Sơn Hà
(tháng Sáu – 2023)

Bài liên quan:
 • Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien: Dân Bản Địa
  Tưởng Năng Tiến
 • HỘI LUẬN ngày 20/7/2024. Phát súng định mệnh đã thay đổi tâm thức của người dân và diện mạo chính trị Hoa Kỳ! Đoàn kết vì sự hưng thịnh, hùng cường của đất nước là thông điệp! ONE NATION UNDER GOD
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • 70 NĂM NHÌN LẠI: GÓC KHUẤT CỦA HIỆP ĐỊNH GENEVA 20/7/1954
  TS Nguyễn Tiến Hưng & KS Nguyễn Kim Cương
 • Chuyên gia cảnh báo nguy cơ khủng bố gia tăng ở Mỹ và trên toàn cầu
  Graham Allison và Michael J. Morell
 • SBTN NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC ngày 14/7/2024. Bầu cử hạ viện Pháp: Kết quả bất ngờ, cực hữu thất bại! Nước Pháp thiên hữu, chính sách tả khuynh? Modi thăm Putin: Lập phòng tuyến chống TC?
  BS Nguyễn Trọng Việt