NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

BS Nguyễn Trọng Việt

Những dự đoán trong năm 2024 qua 4 cuộc bầu cử quan trọng.

Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ và Nghị viện Âu Châu là những quốc gia, thực thể đầy quyền lực và vô cùng ảnh hưởng lên các vận hành hoạt động của các quốc gia và định chế quốc tế trên thế giới. Đặc biệt trong lãnh vực kinh tế, ngoại giao, quân sự.

Trong bối cảnh đầy bất ổn, căng thẳng và các đe dọa chực chờ, liệu bốn cuộc bầu cử sau đây sẽ tạo được thay đổi gì trong năm mới?

  • Vận động bầu cử ở Hoa Kỳ: Viện trợ cho Ukraine, Do Thái? Chuẩn bị cho khủng hoảng lan rộng ở Trung Đông và eo biển Đài Loan.
  • Bầu cử tổng thống ở Nga: ảnh hưởng lên Ukraine, kéo dài cuộc chiến sang năm 2025?
  • Bầu cử Nghị viện Âu Châu: kết nạp và viện trợ Ukraine, đối sách kinh tế
  • Bầu cử ở Ấn Độ và Global South, BRICS +
  • Tổng quát: Những ảnh hưởng và sách lược (kinh tế, ngoại giao, quân sự) trong năm 2024 : Đa dạng hóa nguồn cung, bớt lệ thuộc và một nguồn, gia tăng chi phí quốc phòng, chạy đua vũ trang , bảo vệ thành trì Dân Chủ ..v..v..