VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Thảo luận:

 • Giới thiệu Lm. Hùng
 • Nội Dung
  • Chính trị, xã hội Đài Loan:
   • Mức độ quan tâm đến sinh hoạt chính trị tự do tại Đài Loan
   • Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người dân: công ăn việc làm, đời sống ..v..v..
   • Sự khác biệt giữa các đảng: Dân Tiến, Quốc Dân, Nhân Dân Đài Loan
  • Nhận định về một thể chế dân chủ còn rất non trẻ của Đài Loan (bầu cử đầu tiên 1996)
  • Suy nghĩ về quê hương VN qua trải nghiệm ở Đài Loan
  • Các hoạt động khác của LM Hùng: Formosa, ‘Cô dâu ĐL’, thăm nhà tù ..v..v..
  • Vài lời đến đồng bào nhân những ngày cuối năm Quý Mão (2 tuần sau là Tết)