NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

Thảo luận:

  • Cuộc chạy đua giữa cựu TT Trump và cựu đại sứ Haley. Thống đốc DeSantis rút lui và ủng hộ ông Trump. TNS Tim Scott cũng rút lui và ủng hộ ông Trump.
  • Nhận định về kết quả.
  • Dự đoán các cuộc bầu cử của các tiểu bang kế tiếp.