NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

BS Nguyễn Trọng Việt

Bối cảnh:

 • Ngày 1/4: Tòa lãnh sự của Iran ở Damascus bị oanh kích. Tướng Zahedi, Tư lệnh lực lượng Quds, thuộc Vệ Binh Hồi giáo tinh nhuệ và tư lệnh phó Rahimi tử thương.
 • Hai tuần sau: Mưa pháo của Iran đã lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Israel.

Thảo luận:

 • Tóm tắt sự kiện
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tấn công chính thức của Iran vào Do Thái.
  • Iran công khai tuyên chiến.
  • Những lợi & hại qua động thái này? 
  • Mở màn cho cuộc đụng độ trực diện với Do Thái?
  • Kết quả quân sự và chính trị của cuộc tấn công?
 • Trả đũa của Do Thái: Dự đoán
  • Mức độ & quy mô?
  • Căn cứ nguyên tử của Iran: cơ hội vàng cho Do Thái?
 • Sẽ dẫn đến chiến tranh tổng lực giữa Iran và Do Thái?