VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

 • Tàu hải cảnh của TC xâm nhập hải phận Việt Nam, tiến sát giàn khoan ở Vũng Tàu.
 • TC đem oanh tạc cơ tối tân nhất ra tập trận tại Biển Đông.
 • TC sẽ tập trận trong suốt tháng 3 ở Vịnh Bắc Bộ, xây dựng giàn hỏa tiễn phòng không ở Vân Nam gần biên giới VN

_____________

Phần hai:

 • Việt Nam và cuộc chiến xâm lăng 6 tỉnh biên giới của TC 42 năm trước.
 • Bài học gì cho Việt Nam từ cuộc chiến biên giới và phản ứng ra sao trước thách thức ngày nay.
 • Miến Điện: Giải pháp đề xuất của ASEAN.

_______________

Bài liên quan:
 • Sự hồi sinh Bộ tứ sẽ đe dọa vai trò trung tâm của ASEAN?
  Rifki Dermawan
 • ASEAN 2020: Hoa Kỳ, Trung Quốc và tranh chấp Biển Đông
 • Giải mã chủ nghĩa cơ hội của Trung Quốc đối với các nước láng giềng
  Suyash Desai
 • Tuyên bố chung ASEAN nhấn mạnh Công ước Luật biển của UN ở Biển Đông