VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một: Khủng hoảng Trung Đông.

 1. Xung đột Israel và Palestine bùng nổ: Lực lượng Hamas ở dải Gaza pháo trên 1.500 rockets vào lãnh thổ Do Thái, Do Thái trả đũa dữ dội với trên 200 phi vụ oanh kích.
 2. Lịch sử mối liên hệ thù nghịch giữa Do Thái và Palestine từ nhiều thập niên.

_______________________

Phần hai:

 1. Cuộc chiến Do Thái và Palestine: Vai trò của Iran. Cung cấp hỏa tiễn, vũ khí cho Hamas; lực lượng Hezbollah, cánh tay của Iran ở Lebanon, đưa vũ khí đến biên giới Lebanon và Do Thái.
 2. Biển Đông:
 • TC đưa thêm tàu đến Trường Sa.
 • Phi muốn dùng đảo Thị Tứ làm căn cứ tiếp liệu.
 • Phản ứng của Việt Nam.

____________________________

Bài liên quan:
 • HỘI LUẬN 22/05/2021. Xung Đột Do Thái-Hamas: Ngừng Bắn! Khủng Hoảng Miến Điện: Bế Tắc.
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • BẪY THUCYDIDES: CHIẾN TRANH MỸ-HOA?
  Trọng Việt
 • HỘI LUẬN 08-05-2021. Hội Nghị Thượng Đỉnh G7; Mỹ-Nhật Duy Trì Nguyên Trạng; Mỹ-Nam Hàn Khẳng Định Quan Hệ Đồng Minh
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • HỘI LUẬN 24-04-2021. Thượng Đỉnh Mỹ-Nhật & Tuyên Bố Chung, Phản Ứng Gay Gắt của Họ Tập, Phủ Định Trật Tự Thế Giới
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • HỘI LUẬN 17-04-2021. Các Mối Quan Hệ Mỹ-Hoa & Mỹ-Nga Qua Hồ Sơ Đài Loan và Ukraine
  BS Nguyễn Trọng Việt