MẠN ĐÀM HÔM NAY

BS Nguyễn Trọng Việt

Prop 1 /Dự luật # 1

 • Prop 1 :
  • Là gì? Cho phép phá thai đến cuối thai kỳ (late-term abortion).
  • Lý do xuất hiện ‘Prop 1’ ở Cali
 • Chống lại ‘Prop 1’
  • Là một thách thức của lương tâm, đạo đức.
  • Là một vấn nạn của xã hội: gia đình, các thai phụ (tâm lý, trách nhiệm của các hành vi tình dục ..v..v..)
 • Điều cụ thể cần làm
  • Tiếp tay quảng bá, vận động rộng rãi bỏ phiếu “NO”
  • Giải pháp cho các thai phụ để ngăn phá thai : các dịch vụ tôn giáo giúp đỡ lúc đang mang thai, giúp các thủ tục ‘con nuôi’ (adoption)

Vote NO
on PROP 1