MẠN ĐÀM HÔM NAY

BS Nguyễn Trọng Việt & TS Trần Mỹ Duyệt

A. Prop 1 là gì?

B. Ngăn ngừa (Prevention) phá thai.
a) Giáo dục gia đình
b) Giáo dục tôn giáo
c) Các phương pháp ngừa thai:
* Tự nhiên: Ogino Knaus
* Ngừa thai nhân tạo: thuốc, vòng xoắn, bao cao su, cột ống dẫn trứng/ống dẫn tinh.

C. Các chương trình (support) để hỗ trợ, giúp đỡ thai phụ, duy trì bào thai
-Pro life Organizations.
-Horizon Pregnancy Center


Vote NO
on PROP 1