Hồ sơ Tuyên Thánh cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp sẽ được Hội Đồng Thần Học do Bộ Tuyên Thánh ủy quyền sẽ xem xét vào ngày 01 tháng 06 năm 2023. Quyết định này được thực hiện sớm hơn nhiều so với sự sắp đặt trước đây. Sau đó, hồ sơ Tuyên Thánh cho Cha Phanxico Xavie sẽ được chuyển tới Hội Đồng Hồng Y và Giám Mục, phụ trách đánh giá tính khả thi về “hoàn cảnh hiện tại có thích hợp” cho việc phong Chân Phước- tức là Á Thánh bước cần thiết để cùng lúc tiến đến Hiển Thánh. Tính từ ngày giỗ thứ 77 của Cha Phanxico Xavie hôm nay, chúng ta còn 80 ngày nữa sẽ nhận thêm Tin Vui lớn hơn

Theo Cha Roland Jacques Dương Hữu Nhân, OMI thì lịch trình tuyên Á Thánh cho Cha Phanxico Xavie được tiến rất nhanh. Đúng ra chúng ta cần phải “xếp hàng” theo thứ tự, vì có rất nhiều Tôi Tớ Thiên Chúa đang đợi để được tuyên Á Thánh.

Linh Mục Dương hữu Nhân, trong tư cách Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp cũng sẽ đến Vatican vào tháng 6 tới đây để trả lời các câu hỏi của Hội Đồng Thần Học, Bộ Tuyên Thánh. Cha Nhân xin mọi người tham dự Thánh Lễ hôm nay cầu nguyện thêm để những điều Ngài sẽ trình bầy ở Bộ Tuyên Thánh tháng 6 tới; cũng thành công như năm 2021 trước Hội Đồng Sử Gia, và đạt như ý sở cầu của hàng triệu con tim yêu mến Cha Phanxico Xavie.

LM Roland Jacques Dương Hữu Nhân

Trên đây là nội dung Tin Vui được cha Roland Jacques Dương Hữu Nhân, OMI công bố trong dịp Lễ Giỗ thứ 77, diễn ra lúc 10:30 sáng thứ Bảy 11 tháng 3 năm 2023, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, cũng như tại buổi họp mặt thân hữu Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Phanxico Savie tại Trụ Sở Hội vào buổi tối cùng ngày.

Ông Nguyễn văn Huyến, Thủ Quỹ Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Phanxico nhận xét, dù ảnh hưởng khí lạnh và mưa bão từ miền Bắc California tràn xuống phía Nam, nhưng số người tham dự Lễ giỗ thứ 77 của Cha Diệp cũng có ngót một ngàn giáo dân và bà con đồng hương ngoài công giáo, những người sống quanh vùng Nam California, từng nhận được Ơn Lành từ Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxico Xavie từ trước đến nay, đã cùng chia sẻ niềm hân hoan trong Thánh Lễ đồng tế khi đón nhận tin vui này. Niềm vui và hy vọng hôm nay, chẳng những làm nức lòng tất cả mọi người tham dự Thánh Lễ gồm Linh Mục, Tu Sỹ và giáo dân, mà sẽ được loan truyền nhanh chóng ra khắp nơi; đến với cả ngàn người trong năm qua đã gởi diện thư, gọi điện thoại Cảm Tạ hay trực tiếp tới Trụ Sở của Hội để cầu nguyện.

Ngược dòng thời gian, giữa tháng 12 năm 2021, Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ đã minh xác Linh Mục Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp bị hạ sát vì Đức Tin –Tử Vì Đạo thay cho đoàn chiên của Ngài vào ngày 12 tháng 03 năm 1946 tại Giáo Xứ Tắc Sậy, Việt Nam. Minh xác của Hội Đồng Sử Gia của Giáo Hội đã đánh dấu bước đầu khó khăn nhất và mở đường cho tiến trình Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie diễn ra nhanh hơn.

LM Roland Jacques Dương Hữu Nhân

Đây là kết quả tiến trình xem xét cẩn trọng và độc lập kéo dài nhiều tháng của Hội Đồng Sử Gia gồm nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử thuộc Giáo Hội Công Giáo. Sau khi các chuyên gia lịch sử nghiên cứu, xem xét các lời khai, hình ảnh minh chứng của mọi giới, được Linh Mục Dương Hữu Nhân đúc kết trong một tập tài liệu điều tra trên 400 trang, đã thực hiện theo đúng qui định tuyên Thánh. trình cho Tòa Thánh Vatican trước đó. Tiếp theo là một cuộc “điều trần” được mở ra để các chuyên gia lịch sử và cơ chế liên hệ đến tiến trình Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp được triệu tập đến Roma để nghe vị Cáo Thỉnh Viên chính thức Linh Mục Roland Jacques, Dương Hữu Nhân trình bầy và trả lời chất vấn của Hội Đồng Sử Gia của Giáo Hội.

Bằng vào lập luận trình bầy rõ ràng về các lời khai còn lưu lại trong ký ức dai dẳng nơi tâm khảm của người dân địa phương về các sự kiện liên tục theo thời gian liên quan đến biến cố lịch sử trong đại này xẩy ra vào Mùa Xuân năm 1946, Linh Mục Roland Jacques đã giúp Hội Đồng Sử Gia qua cuộc điều trần này, “dựng lại” cuộc đời và cuộc Tử Đạo của Tôi Tớ Chúa, Cha Phanxico Savie Trương Bửu Diệp.

Hội Đồng Sử Gia Giáo Hội đi đến kết luận: khi thông tin của các nguồn này được kết hợp với nhau, đã cung cấp một bản trình bầy về toàn diện con người, lý lịch, nguồn gốc gia đình và lai lịch của Tôi Tớ Thiên Chúa – Cha Phanxico Savie. Bản văn tái hiện bối chảnh chính trị-xã hội chống lại Đạo Thiên Chúa một cách quyết liệt, và cung cấp nhiều thông tin về sự tận tâm và hiệu quả trong sứ vụ nơi Linh Mục Phanxico savie Trương Bửu Diệp. Qua đó, lịch sử cho mọi người thấy một Linh Mục quyết tâm hướng dẫn đoàn chiên và những người ngoài đạo về Đức Tin, mang lòng vị tha, quên mình và dũng cảm một cách gương mẫu. Văn bản đồng thời cũng minh chứng rằng, Cha Diệp đã sẵng sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích tha nhân, vì tình mến Chúa yêu người. Nhờ dó, có thể thấy được giá trị cuối cùng, nơi việc Cha quyết định noi theo gương vị Mục Tử Nhân Lành, không bỏ đoàn chiên trong lúc gian nguy nhất.

Nhà thờ Tắc Xậy, nơi kính LM Trương Bửu Diệp

Ông Nguyễn văn Liêm, Hội Trưởng Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bữu Diệp giải thích, thông thường, việc phong Thánh cho tín hữu Công Giáo trải qua 4 giai đoan: Tôi tớ Chúa, Bậc Đáng Kính, Chân Phước hay Á Thanh và Hiển Thánh. Bước sau cùng tuyên xưng Hiển Thánh chỉ là thủ tục của Giáo Luật.

Trong bộ luật hiện hành, thủ tục phong chân phước bắt đầu bằng việc điều tra về việc thực hành các nhân đức anh hùng. Trường hợp Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp đã được Hội Đồng Sử Gia thuộc Giáo Hội xem xét hồ sơ như thượng dẫn và đã tuyên bố vào tháng 12 năm 2021, Cha Trương Bửu Diệp chết TỬ ĐẠO thì mọi tiến trình tiếp theo chỉ là thủ tục.

Các thu tục có tính cách giáo luật đặt để từ hồi thế kỷ XVII ngày nay không còn được áp dụng chặt chẽ nữa, nhất là từ sau công đồng Vaticanô II. Do vậy, lịch phụng vụ phổ quát được cải tổ sau công đồng Vaticano II đã quyết định giảm thiểu các ngày kính các thánh, bởi vì muốn chú trọng hơn vào đức Kitô. Từ đó, lịch phổ quát chỉ kính những vị Thánh rất nổi tiếng hoặc vì tượng trưng những vùng khác nhau trên thế giới.

Trường hợp Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp được hàng triệu người trong, ngoài Công Giáo tôn kính từ 77 năm qua, thì dù Ngài sẽ được phong Á Thánh vào sau tháng 6 tới đây theo thủ tục thông thường, nhưng trong tâm hồn những ai từng hâm mộ Ngài trên một phần ba Thế Kỷ, Ngài cũng đã được tôn kính như là vị Hiển Thánh rồi.

Buổi tối cùng ngày (11/03) thân hữu Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp đã hiện diện tại Tru Sở để mừng 80 năm, sinh nhật của Cha Dương Hữu Nhân, vị Cáo Thỉnh Viên đã dành rất nhiều công để điều tra, hình thành tài liệu 400 trang cho hồ sơ Tuyên Thánh, và luôn hiện hiện để trả lời trong những buổi điều trần tại các Hội Đồng chuyên môn liên hệ đến Án Tuyên Thánh cho Cha Truơng Bửu Diệp.

Nhóm phóng viên Tôn Giáo

Bài liên quan:
 • Quan hệ Trung-Nga không đơn thuần là một cuộc hôn nhân thuận tiện
  The Economist
 • Quan hệ Mỹ – Trung: Chiến tranh Lạnh hay Hòa bình Lạnh?
  Michael Hirsh
 • Chiến lược quốc phòng ba mặt trận của Mỹ
  Thomas G. Mahnken
 • SBTN NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC ngày 16/6/2024. Hiện tượng Sư Minh Tuệ và việc bắt giam nhà báo Huy Đức: Sự trỗi dậy tâm linh & phản kháng xã hội trong một đất nước suy đồi, tha hóa và kìm kẹp !
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • Tại sao nhiều gia đình trung lưu Trung Quốc tìm cách vượt biên sang Mỹ?
  Marrian Zhou