NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

BS Nguyễn Trọng Việt

Đề tài: Những hội nghị Thượng Đỉnh quan trọng bên lề G7

Thảo luận về các hội nghị Thượng đỉnh:

  • QUAD
  • Những tâm điểm: Ukraine, Nam Bán Cầu
  • VN và Nhật Bản.
  • Sự kiện: Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa HK và Papua New Guinea

Kết luận: Cạnh tranh địa chính trị và an ninh khu vực là mối quan tâm chính.