NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần 1: Bầu cử Tổng Thống tại Đài Loan

Thảo luận:

  • Chiến thắng của Đảng Dân Tiến: Ý nghĩa? Những thách đố trước mặt?
  • TC sẽ phản ứng?

 Phần 2: Bầu cử sơ bộ ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Iowa

  • Kết quả? Phân tích.
  • Những bước kế tiếp: New Hampshire.

Bài liên quan: