征婦吟曲

Đặng Trần Côn (鄧陳琨)

Chinh Phụ Ngâm là sáng tác của Đặng Trần Côn, viết bằng chữ Hán. theo thể “cổ nhạc phủ”, vào khoảng năm 1742. Vài năm sau được bà Đoàn Thị Điểm dịch thoát sang thơ nôm theo thể song-thất-lục-bát, thường được gọi là “Chinh Phụ Ngâm Diễn Ca” hay “Chinh Phụ Ngâm Khúc”, được lưu truyền rộng rãi hơn nguyên bản của Đặng Trần Côn và được coi là một trong những áng văn chương đặc sắc nhất của văn học Việt Nam.

Nội dung Chinh Phụ Ngâm diễn tả nỗi nhớ thương của người chinh phụ có chồng đi trận ở phương xa và mong chồng sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về đoàn viên.