VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

Tình hình Châu Á-Thái Bình Dương:

  • Hội nghị thượng đỉnh Quad: những vấn đề được đề cập
  • Hội nghị 2+2: Mỹ và Nhật, Mỹ và Nam Hàn
  • Anh “xoay trục” về Châu Á-TBD qua “Chiến lược Ngoại giao, An ninh, và Quốc phòng”, việc duyệt xét quan trọng nhất từ Đệ Nhị thế chiến.
  • Kurt Campbell yêu cầu TC cải thiện mối quan hệ với Úc châu.
  • TC đang tập trận qui mô nhất, lần đầu tiên đồng loạt trên 3 vùng biển: Biển Đông, biển Hoa Đông và Hoàng Hải.

___________________

Phần hai:

Tiếp tục tình hình tại Châu Á Thái Bình Dương.

Cập nhật tình hình Miến Điện: Cuộc khủng hoảng chưa có lối thoát.

  • Gia tăng đàn áp, mở rộng thiết quân luật, thêm nhiều người bị sát hại.
  • 32 hãng xưởng TC bị đốt phá, tâm lý bài hoa gia tăng trong dân chúng Miến.

______________________

Bài liên quan: