nhà văn Uyên Thao

Tác phẩm của Uyên Thao

– Những Con Cọp Cháy Móng (đăng trên Tạp Chí Sinh Lực – Sài Gòn từ 1959 đến 1961),

– Trống Trận (đăng trên Nhật Báo Tin Sáng, 1964)

– Trong Ánh Lửa Thù (tiểu thuyết dã sử, 1988)

– Gươm Thiêng Trấn Quốc (tiểu thuyết dã sử, 1987)

– Thơ Việt Hiện Đại 1900-1960 (phê bình văn học, Nxb Hồng Lĩnh – Sài Gòn, 1970)

– Các Nhà Văn Nữ Việt Nam 1900-1970 (phê bình văn học, Nxb Nhân Chủ – Sài Gòn, 1973)

– Không Tên (tuyển tập thơ, viết trong tù, chưa bao giờ xuất bản)