______________________________
Đức TGM Salvatore J. Cordileone

Tổng Giáo Phận San Francisco

Ngày 25 tháng 8 năm 2022

Kính thưa quý Ông Bà Anh Và Chị Em tín hữu Tổng Giáo Phận San Francisco,

Như quý Ông Bà Và Anh Chị Em biết, chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất nghiêm trọng trong lịch sử của California: các cử tri đi bầu vào tháng Mười Một sắp đến sẽ được hỏi về sự chấp thuận hay không chấp thuận một dự luật “quyền” phá thai trong mọi thời gian mang thai, ngay cả khi bào thai đã đựơc chín tháng, không bị ràng buộc bởi bất cứ một điều kiện hay giới hạn nào, để trở thành luật của hiến pháp tiểu bangĐây đúng là một điều nhiễu lọan do bầu khí chính trị của tiểu bang khơi lên dưới hình thức Dự Luật số 1 trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng Mười Một sắp tới.

Dự Luật số 1 đã được các nhà làm luật tiểu bang chấp nhận và được thống đốc ký, và bây giờ chờ người dân cử tri đi bầu, chỉ cần đa số phiếu thì dự luật sẽ chính thức thành luật. Hội đồng giám mục California nhất quyết đánh bại Dự Luật số 1 này, và xin mọi tín hữu Công giáo trong tiểu bang hãy nhận thức được dự luật nguy hiểm này, và khuyến khích bạn bè thân hữu chống lại dự luật này, và hợp nhất bỏ phiếu No on Prop 1 Campaign cùng với lời cầu nguyện, ăn chay hãm mình và đóng góp tài chánh hỗ trợ cho cuộc vận động. Muốn biết thêm tin tức cho cuộc vận động bầu cử này, kể cả những tài liệu tôn giáo, xin vào xem trang mạng của Hội Nghị Người Công Giáo California (https://cacatholic.org/prop1) và trang mạng của Tổng Giáo Phận San Francisco: https://sfarchdiocese.org/noonprop1/.

Thông tin mới sẽ được cung cấp cho các giáo xứ để theo dõi và cập nhật. Cuối cùng, để đánh bại Dự Luật số 1 này, tôi kính xin quý ông bà và anh chị em hãy tham gia vào tuần cửu nhật bắt đầu từ ngày 29 tháng Chín, lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, Michael và Raphael, cho tới ngày 7 tháng Mười, lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Thông tin và kinh đọc trong tuần cửu nhật được đăng trên trang mạng: https://cacatholic.org/prop1. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý ông bà và anh chị em.

Kính thư,

Đức TGM Salvatore J. Cordileone

Tổng Giáo Phận San Francisco


No on Prop 1 Campaign