Cuộc nói chuyện của
Nhà văn Trần Phong Vũ,
TS Nguyễn Bá Tùng,
GS Nguyễn Thanh Giàu,
Nhà báo J.B. Nguyễn Hữu Vinh
nhân lễ Tưởng Niệm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.

Người điều khiển: Bích Trâm

Bài liên quan:
  • Hoa Địa Ngục
  • Tôi đọc Tuyển tập Trần Phong Vũ