NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

BS Nguyễn Trọng Việt

Hội Nghị Thượng đỉnh Hợp Tác APEC và mối quan hệ Mỹ-Hoa

 Bối cảnh:

  • Hai cuộc chiến Ukraine và Do Thái-Hamas đang gây lo âu và đe dọa kinh tế toàn cầu.
  • Kinh tế thế giới nói chung sau đại dịch chưa hồi phục .
  • Mối đe dọa của trục Nga-Hoa-Iran ngày càng tăng.
  • Châu Á-TBD là quyền lợi cốt lõi của Mỹ và Phương Tây: an ninh và thịnh vượng là mục tiêu.

 Thảo luận:

Phần 1.

  • Tổng quát về Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương 2023 tại San Francisco: Thành viên tham dự
  • Nam Dương và Mỹ: Nâng cấp quân hệ lên “Đối lác chiến lược toàn diện”.
  • Mục tiêu của Hoa Kỳ: Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Á Châu TBD, không bị phân tâm bởi 2 cuộc chiến. Đẩy mạnh: Khuôn khổ Kinh Tế Ân Độ-TBD (IPEF)

Phần 2. Thượng đỉnh Mỹ-Hoa

  • TC: Những vấn đề của TC và nhu cầu của Tập
  • Mỹ: Hai cuộc chiến lớn: Ukraine và Trung Đông, bầu cử năm 2024
  • Hòa dịu? Thực tế: Tiếp tục đối đầu nhưng tránh xung đột (quản lý rủi ro)

Bài liên quan: