BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

Tổng kết tình hình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020.

______________

Phần hai:

Tổng kết tình hình tại Biển Đông, Biển Hoa Đông.

Bài liên quan:
 • Máy Kiểm Phiếu Dominion Có Lỗ Hổng
  -Sơn Hà
 • QUYỀN LỰC THỨ TƯ
  Dương Hoàng Mai
 • Công Lý: Ngã Rẽ Quyết Định cho cuộc bầu cử 2020
  Trần Phong Vũ
 • Russell Ronald Reno: Những điều rút ra từ đêm bầu cử
 • Cuộc Bầu Cử Hoa Kỳ Vào “Vòng Chung Kết”
  GS Vũ Quý Kỳ