VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

Đại hội Thứ 13 Đảng CSVN
* Thành phần nhân sự lãnh đạo: những tranh giành, đấu đá.
* Mức độ ảnh hưởng của Trung Cộng
.

__________

Phần hai:

 • Những hành động mới nhất của Trung Cộng tại Biển Đông, trong khu vực và phản ứng của các quốc gia.
 • Giới lãnh đạo CSVN sẽ đối phó trước những đe dọa của Trung Cộng và thách thức của tình hình ra sao?
Bài liên quan:
 • Dân Mỹ Mong Đợi Gì Ở Ông Trump Sau Hội Nghị CPAC?
  Trần Phong Vũ
 • HỘI LUẬN Ngày 13-02-2021. Nỗ Lực Tranh Đấu Cho Tự Do Của Người Dân Việt – Phản Kháng của Dân Miến Điện.
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • Từ Đập Phá Tượng Đài Tới Xoá Tên Danh Nhân
  Trần Phong Vũ
 • HỘI LUẬN Ngày 24-01-2021. Những Thách Thức của Nước Mỹ: Hàn Gắn Những Phân Hóa & Phục Hồi Kinh Tế
  BS Nguyễn Trọng Việt
 • Đối Phó Với Trung Cộng: Nhìn Lại CHIẾN LƯỢC Của HOA KỲ
  Trọng Việt